• ✿“Bütün müzikler susar, renkler ölür. Bir sen kalırsın yalnızlığım da...”✿
  -H. Hüseyin Korkmazgil-

 • "4 ayağı ile yere basanlar, 2 kanadı ile uçanlar toprağa kök salanları da ben yarattım. Onların da hisleri duyguları var. Korumasını size bıraktım."
  - En am süresi 38. ayet -
  Bu site; Hayvan hakları savunucusu ve hayvan dostudur.

Ağır Engelli Çocuğu Olan Annelere Erken Emeklilik Hakkı (1 Viewer)

By_YaNLiZ

Kemal'im
Yönetici
10 Nis 2020
944
115
43
İstanbul
mutlulukkenti.com
Ağır Engelli Çocuğu Olan Annelere Erken Emeklilik Hakkı

Ağır engelli çocuğu olan annelere, erken emeklilik hakkı; 1 Ekim 2008 tarihinden sonrası için, 5510 sayılı Kanunun 28. Maddesine istinaden verilmiştir.
Çalışılan sürenin dörtte biri oranında süre; çalışılan süreye ilave edilir ve bu süre emekliliğe kalan süreden düşürülür.
Bu süreler için önemli olan; engelli çocuğun bakıma muhtaçlık halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasında geçen sürelerin ve bu süre içinde çocuğun yaşadığının tespitidir.
1 Ekim 2008 öncesi bakıma muhtaç çocuğu olup çalışanların bu tarihten önceki süreleri erken emeklilik için değerlendirilmez.
Bu haktan yararlananlar, çalışmaya ara verdiklerinde; ara verdikleri süre hesaba katılmaz.
Erken emeklilik hakkından kimler yararlanır?
Ağır engelli çocuğu bulunan annelerin yararlandığı bu haktan; Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı, Tarım İşçileri ve İsteğe Bağlı Sigortalı olan anneler yararlanır.
Yasada geçen “bakıma muhtaçlık” ifadesi nedir?
Yasada geçen “ Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan’’ ifadesindeki “malul’’ ifadesi, “ağır engelli’’ olarak değiştirilmiştir (6552 sayılı Kanun 41. Madde, 2014 Eylül). Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliğine göre tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler; ağır özürlü olduğunu özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen kişilerdir. Buna göre; engelli sağlık kurul raporunda ağır engelli ibaresi olanlar bakıma muhtaç değerlendirilirler.
Başvuruda kullanılacak engelli sağlık raporunun niteliği nedir?
Engelli sağlık raporu vermeye yetkili bir hastaneden alınmış rapor varsa, yeni bir rapor istenmez. SGK 2015/ 23 sayılı Genelgeye göre; yeni rapor istenmeyecek, mevcut raporla başvurular işleme alınacaktır. Çocuğun ağır engelli raporunun alındığı tarihe göre SGK’ nın kararı önemlidir.
Anneler, evlat edindikleri çocukları için erken emeklilik hakkı alırlar mı?
Evlatlık alınan ağır engelli çocuklar için, evlatlık alınma tarihinden itibaren yararlanılır.
SGK, erken emeklilik hakkı alındıktan sonra kontrol muayenesi ister mi?
SGK, erken emeklilik başvurusunu onayladıkları arasından bazı çocuklar için, ilerleyen yıllarda tekrar değerlendirmek amaçlı; kontrol muayenesi kararı alabilir. Bu durumda SGK’nın belirlediği zamanda çocuk için yeniden rapor alınır. SGK’nın inceleme sonucuna göre; çocuğun iyileşmesi ya da engel durumunda ağır engelliliğin ortadan kalkması halinde, erken emeklilik hakkı sonra erer. Ancak, bu rapor öncesi kazanılmış süreler için, erken emeklilik hakkı kullanılır.
Çocuğu bakım evinde kalanlar erken emeklilik hakkını kullanabilirler mi?
Erken emeklilik hakkı, bakım evinde kalan çocuklar için alınamaz. Bu hakkı kullananlardan çocuğunu bakım evine verenlerin yararlanma hakkı, bakım evine verildiği gün itibarı ile sona erer. Bu tarih öncesi olan süreler korunur. Bakım evinden alınan çocuklar için SGK’ya başvuru yapılarak, erken emeklilik için sürelerin tekrar hesaba katılması talep edilir. Başvuruda SGK’nın kararı önemlidir.
Ağır engelli çocuk bir işte çalışmaya başlarsa; erken emeklilik hakkı sona erer mi?
Bugün, bakıma muhtaç derecede ağır engelli olanlar da istihdam edilmektedirler. Çalışmaya başlayan çocuğu ile aynı hanede oturmak şartı ile anne, erken emeklilik hakkından yararlanmaya devam eder. Kanunda “çocukları çalışanlar, bu haktan yararlanamaz” ifadesi yoktur.
Çocuğun özel eğitim alması, evde bakım maaşı ya da engelli aylığı alması, erken emeklilik hakkı için engel midir?
Çocuğun özel eğitim almasıi annenin erken emeklilik hakkından yararlanmasına engel değildir. Evde bakım maaşı ya da engelli aylığı alınıyor olması da erken emeklilik hakkından yararlanmaya engel olmayacaktır.
Birden fazla ağır engelli çocuğu olanlar nasıl işlem yaptırırlar?
Birden fazla engelli çocuğu; her çocuk için SGK ya müracaat etmelidir. SGK, her çocuğun bakıma muhtaçlığının tespitini yapar. Ancak sadece biri üzerinden erken emeklilik hakkından yararlanılır. SGK’nın her bir çocuk için işlem yapmasının nedeni; erken emeklilik hakkından yararlanılan çocuğun, vefat etmesi ya da bakıma muhtaçlığının ortadan kalkması halinde bu hakkın diğer çocuk üzerinden devamının sağlanmasıdır.
Erken emeklilik hakkı yıpranma payı şeklinde olup maaşa etki eder mi?
Bu süreler, yıpranma payı olarak düşünülemez. Sadece kadın çalışanın erken emeklilik hakkının sağlanmasına yöneliktir.
Mesleğinden dolayı yıpranma payı hakkı olan kadın çalışanın (örmeğin; röntgen teknisyeni gibi), yıpranma payına yönelik ilave çalışma sürelerinin hesabında; çocuğu nedeniyle verilen ek süreler hesaba katılmaz.
Ağır engelli çocuğu olan babalara erken emeklilik hakkı var mıdır?
Ağır engelli çocuğu olan babalara erken emeklilik için yasal düzenleme yoktur.
Bakmakla yükümlü olunan herkes için bu hak kullanılır mı?
Erken emeklilik hakkından sadece çocuklar için yararlanılır.
Boşanma durumunda velayeti almayan anne ile ilgili işlem nasıldır?
Anne baba boşandığında eğer velayet anne üzerinde kalırsa çalışan anne erken emeklilik hakkından yararlanmaya devam eder. Ancak velayet babada kalırsa; annenin yararlandığı erken emeklilik süresi mahkeme kararının çıktığı gün sona erer. O tarihe kadar geçen süreler için anne erken emeklilik hakkından yararlanmış olur.
Ağır engelli çocuğun vefatı halinde erken emeklilik hakkı için uygulama nasıldır?
Bakıma muhtaç çocuğun vefatı halinde, erken emeklilik hakkından yararlanma süresi sona erer. Vefat tarihine dek SGK’ya erken emeklilik hakkı için müracaat etmemiş olanlar bu tarihten sonra da SGK ya müracaat ederek çocuğunun yaşadığı süre içinde bakıma muhtaç olduğu süreler için erken emeklilik hakkından yararlanmayı talep edebilirler.
Ağır engelli erkek çocuk 18 yaşını doldurduğunda maluliyet işlemi yapılmalı mıdır?
18 yaşını dolduran (eğitim almayan) ya da eğitimlerini normal sürelerde tamamlayan lise ve üniversite mezunu olan erkek çocukların mezuniyet tarihini izleyen 2 yıl bitiminde; erkek çocuk anne-babasının üzerinden düşürülür. Erken emeklilik için başvurusu kabul edilmiş annenin engelli çocuğu (erkek çocuk) 18 yaşını doldurduğunda sağlık yardımı kesildi ise, erken emeklilik hakkından yararlanıldığına dair SGK’nın bildirim yazısı, tekrar SGK ya verilerek, çocuğun sağlık yardımından yararlanmasına devam etmesi sağlanır. Annenin erken emeklilik müracaatı nedeniyle engelli çocuğa ait bilgiler yani engelli çocuğun bakıma muhtaç olduğu SGK kayıtlarında yer almaktadır. Böylece erkek çocuk malul kabul edilerek, ömür boyu sağlık hakkından yararlanır ve yetim aylığı alma hakları korunur.
Erken emeklilik başvurusu ne zaman yapılmalı?
Erken emeklilik için müracaat; çalışırken ya da emeklilik işlemleri sırasında yapılabilir. Memurlar, müracaat için SGK ya yazacakları dilekçeyi, çalışılan kurum aracılığı ile gönderebilir ya da bireysel başvuru yapabilirler. İsteğe bağlı sigortalı olanlar ve özel sektör çalışanları doğrudan başvuru yapacaklardır.
Erken emeklilik başvurusunda sağlık raporunun aslının verilmesi zorunlu mudur?
SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 17 Eylül 2015 tarihli 2015/23 sayılı Genelgesine göre; söz konusu çocuklarla ilgili müracaatlarda Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmet sunucularınca düzenlenmiş sağlık kurulu raporunun aslı veya raporu düzenleyen hastane yetkilisince Başhekimlik mührü ve ıslak imza ile aslı gibidir şeklinde onaylanmış fotokopisi değerlendirilmek üzere Kurum sağlık kuruluna gönderilecektir.
SGK kararına itiraz nasıl yapılır?
SGK Sağlık Kurulunca verilen olumsuz kararlara itiraz edilebilir. Bu itirazlar SGK Yüksek Sağlık Kurulunda değerlendirilir. Daha önceden 6 ay ile sınırlandırılan itiraz süresi varken, süre şartı kaldırılmıştır. İtiraz, istendiği zaman yapılabilir.
Erken emeklilik başvurusunda kullanılacak sağlık raporu hangi hastaneden alınır?
Engelli sağlık raporu Devlet Hastanesinden alınmış olsa dahi SGK tarafından işleme alınmak zorundadır (2015/23 sayılı Genelge). Rapor alınan hastanenin engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili olması yeterlidir.
Geçmişe yönelik hangi olumsuz kararlar için yeniden inceleme yapılır?
SGK Genelgesinde (2015/23) göre; 11.09.2014 tarihinden sonra yapılan talebe istinaden Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğine göre yapılan değerlendirme sonucu, çocuğunun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul sayılmadığına karar verilen kadın sigortalıların talepte bulunmaları halinde, karara esas raporu içerir dosya, ilgili SGK sağlık kurulunca bu defa “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde değerlendirilerek ağır engellilik durumuna ilişkin karar verilecektir. Bu şekilde yeniden talepte bulunanlardan, ayrıca rapor istenmeyecek, ancak sigortalı tarafından temin edilmiş, SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenmiş yeni rapor ibraz edilmesi halinde, bu rapor da değerlendirilecektir.
Annelerin Erken Emeklilik İçin Vereceği Dilekçe Örneği
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ..........(bulunduğunuz il)
Kurumunuza bağlı sigortalılık kaydım ………sigorta sicil numarası ile ……… yılından bu yana devam etmektedir. Bakmakla yükümlü olduğum kızım-oğlum %.... oranında engelli olup sürekli bakıma muhtaç durumdadır. Bu durum …… Hastanesi ……. tarihli Engelli Sağlık Kurulu raporu ile tespit edilmiştir.
5510 sayılı Yasanın 28. madde (Ek fıkra: 17.4.2008-5754/16 md.) Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.” hükmü yer almaktadır. Emeklilik ile ilgili hesaplamalarım yapılırken 5510 sayılı Yasanın 28.maddesinin ilgili Ek Fıkrasının uygulanarak yasanın yürürlüğe girmesinden sonra (01.10.2008) geçen prim ödeme günlerimin ¼ oranında prim ödeme günlerime eklenmesi ve eklenen bu sürelerin emeklilik yaş haddimden indirilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim.
Tarih:
Ad-Soyadı:
Ek1: Engelli Sağlık Kurul Raporu
Ek 2: Nüfus Kâğıt Fotokopisi
Ek 3: Çalışma Belgeleri
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Üyeler: 0, Misafirler: 1)

Mutlulukkenti’ni Nasıl Buluyorsunuz?

 • Çok Güzel

  Kullanılan: 7 77.8%
 • Güzel

  Kullanılan: 2 22.2%
 • İyi

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Kötü

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Çok kötü

  Kullanılan: 0 0.0%