• Hiç bir zaman "ben onu çok iyi tanıyorum" dememek lazım. Her insan yanıltır. - AZE

elmecdî

  1. EFKaR

    Ahmed ibn el-Mecdî Kimdir?, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?

    Muhtemelen Kâhire’de yaşayan ve İbnü’l-Mecdî adıyla meşhur olan bu bilginin tam adı, Şihâbüddin Ebû’l-Abbâs Ahmed ibn Receb ibn Tanboğa el-Atabeğî (1358-1447) idi. Özellikle mîkât ile ferâiz alanlarında eserler vermiş ve astronomların kullandıkları altmışlık hesaplama yöntemini tanıtan...
Üst Alt