• Hiç bir zaman "ben onu çok iyi tanıyorum" dememek lazım. Her insan yanıltır. - AZE

engelli hakları

 1. EFKaR

  Engellilerin Kamu Ve Özel Sektörde İstihdam Ve Mesleki Rehabilitasyon Hakları

  İş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğu 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamındaki 50 ve üzeri işçi çalıştıran kamu işyerlerinde %4, özel sektör işyerlerinde %3 olarak engelli çalıştırma oranı belirlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları...
 2. EFKaR

  Engellilere Toplu Taşımada, Toplu Konut İdaresi'nde Ve Belediye Hizmetlerinde Uygulanan İndirimli Tarifeler

  Türkiye'de engellilere engelli kimlik kartı ve sağlık kurulu raporu ile bir çok başlıkta ayrıcalıklı haklar sunulmaktadır. Engellilere Toplu Taşımada, Toplu Konut İdaresi'nde Ve Belediye Hizmetlerinde Uygulanan İndirimli Tarifeler 1) Ulaşımda İndirim Ülkemizde engelli bireylerin tek tip...
 3. EFKaR

  Engellilere Araç, Emlak ve Gelir Vergisinde Sunulan Muafiyetler

  Engellilere Araç, Emlak ve Gelir Vergisinde Sunulan Muafiyetler Engellilere Araç, Emlak ve Gelir Vergisinde Sunulan Muafiyetler Aşağıdaki bilgiler, Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde (http://www.gib.gov.tr/engelliler-icin-vergi-rehberi-yayinlandi-0), 10-16 Mayıs Engelliler haftası nedeniyle...
 4. EFKaR

  Engellilerin Eğitim Hakları Ve Ailelerin Yapması Gerekenler

  Engellilerin Eğitim Hakları Ve Ailelerin Yapması Gerekenler Engellilerin Eğitim Hakları Ve Ailelerin Yapması Gerekenler TC Anayasası Madde 42: Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. Engelliler Hakkında Kanun Madde 15: Hiçbir...
 5. EFKaR

  Engellilerin Emeklilik Hakları Nelerdir ?

  Engellilerin Emeklilik Hakları Nelerdir ? Engellilerin Emeklilik Hakları Erken Emeklilik Hakkı 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek bir çatı altında toplanmış, bu Kanunların geçerli...
 6. EFKaR

  Sosyal Bütünleşme ve Katılma Özürlülerinde Hakkı

  Engellilerin Toplumsal Yaşamda Bağımsız Olma Hakkı Artık Güvence Altında Engelli bireylerin topluma tam ve etkin katılımının sağlanması, onların bağımsız yaşam hakkına erişimleri ile yakından ilgilidir. Toplumsal hayata katılım için; her türlü erişilebilirliğin sağlanması esastır. Ulusal ve...
 7. EFKaR

  Engellilerin Erken Emeklilik veya Malülen Emeklilik Hakları

  Engellilerin Erken Emeklilik veya Malülen Emeklilik Hakları Anayasa’nın aşağıdaki maddelerinde de görüldüğü gibi; her vatandaş sosyal güvenlik hakkında sahiptir ve engelliler sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler arasındadır. Böylece, Anayasa’da geçen ifadelerle...
 8. EFKaR

  Engellilerin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakları

  Engellilerin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakları Genel sağlık sigortası primi Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; her vatandaş sosyal güvenlik şemsiyesi altındadır. Herhangi bir işte çalışmayan, dul ya da yetim maaşı almayanlar da bu şemsiye altına girmek...
 9. EFKaR

  Engellilerin İşe Girdikten Sonra Sağlanan (Sahip Olduğu) Haklar

  Engellilerin İşe Girdikten Sonra Sağlanan (Sahip Olduğu) Haklar Engelli Memurlar Hakkında Düzenlemeler: Engelli memurlar için mesainin geç başlamasının ya da erken bitmesinin bir standarttı ya da sürekliliği yoktur. Zorunlu hallerde mesai düzenlemesine ilişkin düzenlemeler şunlardır: Devlet...
Üst Alt