• Hiç bir zaman "ben onu çok iyi tanıyorum" dememek lazım. Her insan yanıltır. - AZE

mustafa kemal atatürk

 1. EFKaR

  23 Nisan 1920 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

  23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı...
 2. EFKaR

  Cumhuriyetin Kuruluşu İçin 1923'e Kadar Sayalım

  Cumhuriyetin Kuruluşu İçin 1923'e Kadar Sayalım
 3. EFKaR

  Atatürk Doğumu İçin Olan 1881'e Kadar Sayalım.

  Atatürk Doğumu İçin Olan 1881'e Kadar Sayalım.
 4. EFKaR

  Atatürk’ün Sporla ilgili Sözleri

  Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister. Türk çocuklarına sporun bugünkü tekniğini öğretmek ve bunlardan bir kısmını bazı törenlerde ve bayramlarda dekor olarak koymak gerekir. Açık ve kat’i olarak söyleyeyim ki, sporda muvaffak olabilmek için her...
 5. EFKaR

  Atatürk İlkelerinden İnkılapçılık Nedir?

  Atatürk İlkelerinden İnkılapçılık Nedir? İNKILÂPÇILIK / DEVRİMCİLİK İnkılâpçılık ilkesi nedir? anlamı Türk toplumuna faydaları,sonuçları İnkılâp kelime anlamı ile bir durumdan başka bir duruma geçiş ve dönüşüm anlamına gelmektedir. İnkılâpçılık ilkesi ise her zaman yeniliği esas alan...
 6. EFKaR

  Atatürk İlkelerinden Milliyetçilik Nedir?

  Atatürk İlkelerinden Milliyetçilik Nedir? MİLLİYETÇİLİK - MİLLİYETÇİLİK İLKESİ Atatürk İlkeleri arasında son derece önemli bir ilke olan milliyetçilik, akılcılık, gerçekçilik, barışçılık ve cumhuriyetçilik ilkeleriyle bütünleşen ve bu ilkelerle çelişen yorumlara kapalı bir ilkedir. Sponsorlu...
 7. EFKaR

  Atatürk İlkelerinden Lâiklik Nedir?

  Atatürk İlkelerinden Lâiklik Nedir? LÂİKLİK - LÂİKLİK İLKESİ Laiklik, "din" in kendisini değil, din adına baskı ve zorbalığın devre dışı bırakılmasıdır; uzun bir evrim süreci içinde, koşulların zorlamasıyla doğmuştur. Laikliğe göre, insan yaşamında ibadetin dışında her türlü tasarruf, dîne...
 8. EFKaR

  Atatürk İlkelerinden Cumhuriyetçilik Nedir?

  Atatürk İlkelerinden Cumhuriyetçilik Nedir? CUMHURİYETÇİLİK - CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ Cumhuriyetçilik yeni Türk Devleti'nin temel özelliğidir. Tarihçiler Cumhuriyetçilik ilkesinin üç açıdan önemine işaret ederler. Öncelikle tarihsel hanedan devletine bu ilkeyle tepki konulmakta ve tarihteki...
 9. EFKaR

  Atatürk İlkelerinden Halkçılık Nedir?

  Atatürk İlkelerinden Halkçılık Nedir? HALKÇILIK - HALKÇILIK İLKESİ Halkçılık, Mustafa Kemal'in TBMM'ye sunduğu ilkedir. Halkçılık 13 Eylül 1920'de uygun bulunularak 18 Eylül 1920'de kabul edildi. İlkede TBMM'ni halkın sorunlarını, sıkıntılarını yeni bir örgütlenmeyle ortadan kardırmak ifade...
 10. EFKaR

  Atatürk İlkelerinden Devletçilik Nedir?

  Atatürk İlkelerinden Devletçilik Nedir? DEVLETÇİLİK - DEVLETÇİLİK İLKESİ Devletçilik, ülkenin genel ekonomik faaliyetlerinin düzenlenmesi ve özel sektörün girmek istemediği veya yetersiz kaldığı ya da ulusal çıkarların gerekli kıldığı alanlara girmesini öngören ilkedir. Mustafa Kemal...
 11. EFKaR

  Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

  Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
 12. EFKaR

  Mustafa Kemal Atatürk Kronolojisi Hakkında

  1881: Selanik'te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi. 1902: Harp Akademisi'ne girdi ve burada gazete çıkardı. 1905 Ocak 11: Harp Akademisi'ni...
Üst Alt